Contact

Contact

Geef liefst een mobiel nummer / Please use a Mobile Number if possible
Gebruik s.v.p. een geldig email-adres / Please use a valid email-address
Bezig met versturen

 

Coöperatie Aangenamer Bouwen UA

Sint Janstraat 22c

6595 AC  Ottersum (L)

(0622) 80 90 92

KvK 141.20.846

Lees ook onze Leveringsvoorwaarden

PRIVACY

  1. Aangenamer Bouwen vraagt u uitsluitend om díe gegevens te verstrekken, die nodig zijn om u een gevraagde offerte te kunnen uitbrengen en/of de door u verlangde diensten te kunnen verlenen c.q. de door u verstrekte opdrachten te kunnen uitvoeren, inclusief de daarbij noodzakelijke publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke handelingen, zoals het aanvragen van vergunningen en/of het opvragen van offertes en/of gegevens bij derden, facturering en boekhouding.

  2. Eenieder die voor of namens Aangenamer Bouwen met uw gegevens werkt is gebonden aan geheimhouding en verstrekt uw gegevens nimmer aan derden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak en/of uw opdracht de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

  3. Aangenamer Bouwen bewaart uw gegevens in off-line archieven en een versleutelde boekhouding.

  4. Met het verstrekken van uw gegevens geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens op de onder punt 1 t/m 3 hiervoor beschreven wijze te gebruiken.