WIS Aanvragen

Via onderstaand formulier kunt u onze Woning Informatie Service™ aanvragen.

Vult u s.v.p. het formulier volledig in (óók als u of uw makelaar al een afspraak met ons heeft gemaakt !) en controleer vooral het email-adres nog eens voordat u op [verzenden] drukt.

Na ontvangst van uw aanvraag zenden wij u per email een opdrachtbevestiging, waarvan wij graag zo spoedig mogelijk een getekende copie – bij voorkeur ook via email (pdf, jpg) retour ontvangen voor onze administratie.

NB : zónder getekende opdrachtbevestiging kunnen wij geen rapport afgeven !

Aanvraag Woning Informatie Service
Vul s.v.p. een geldig email-adres in, wij gebruiken het om contact te zoeken en het rapport af te leveren
Mobiel nummer indien mogelijk
Vul Adres en Huisnummer van het te inspecteren pand in
De gepubliceerde Vraagprijs bepaalt de kosten van de Bouwkundige Inspectie (kosten liggen tussen € 295 en € 500 incl. BTW)
Bezig met versturen

 

Download en lees onze WIS™-Leveringsvoorwaarden (pdf) !

PRIVACY

  1. Aangenamer Bouwen vraagt u uitsluitend om díe gegevens te verstrekken, die nodig zijn om u een gevraagde offerte te kunnen uitbrengen en/of de door u verlangde diensten te kunnen verlenen c.q. de door u verstrekte opdrachten te kunnen uitvoeren, inclusief de daarbij noodzakelijke publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke handelingen, zoals het aanvragen van vergunningen en/of het opvragen van offertes en/of gegevens bij derden, facturering en boekhouding.

  2. Eenieder die voor of namens Aangenamer Bouwen met uw gegevens werkt is gebonden aan geheimhouding en verstrekt uw gegevens nimmer aan derden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak en/of uw opdracht de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

  3. Aangenamer Bouwen bewaart uw gegevens in off-line archieven en een versleutelde boekhouding.

  4. Met het verstrekken van uw gegevens geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens op de onder punt 1 t/m 3 hiervoor beschreven wijze te gebruiken.