Bouwkundige Inspectie

Kosten-&-Aanvragen

Verreweg de meeste geschillen en teleurstellingen bij het kopen van woningen en ander onroerend goed komen voort uit verkeerde verwachtingen bij de koper.

Doel van onze Woning Informatie Service™ is dan ook om u – de mogelijk toekomstige eigenaar – een zo goed mogelijk inzicht te geven in de bouwkundige kwaliteit en de staat van onderhoud van het te inspecteren object en de (financiële) risico’s die daarmee verbonden zijn, zodat u de aankoop doet op basis van realistische verwachtingen.

Maar voordat wij verder gaan zeggen wij het liever maar kort en bondig :

Onze Bouwkundige Inspectie is uitdrukkelijk géén Garantie of Verzekering tegen Bouwkundige Gebreken !

Wij zijn er niet om uw risico over te nemen… ú koopt, niet wij !
Natuurlijk zullen wij u – binnen de beperkingen van non-destructief onderzoek – zo goed mogelijk informeren inzake de technische eigenschappen en de conditie van het object dat u koopt, maar het beoordelen van panden is geen exacte wetenschap en het idee dat wij in staat zouden zijn om “verborgen gebreken” waar te nemen is dan ook een mythe, immers ook bouwkundigen kunnen niet door afwerkingen en dergelijke heen kijken en destructief onderzoek is ook ons niet toegestaan zolang u nog geen eigenaar bent van het object.
Voor “verborgen gebreken” heeft de wetgever overigens in het Burgerlijk Wetboek een verhaalsregeling opgenomen, het feit dat u vóór aankoop een bouwkundig oordeel heeft gevraagd zorgt er wel voor dat u in een dergelijke procedure sterker staat.

Wat is dan wel onze toegevoegde waarde ?

Wel, u kunt ons werk nog het beste vergelijken met dat van uw huisarts die u aan een algemeen onderzoek onderwerpt : met onze ervaring zullen wij een pand anders “lezen” dan iemand die die ervaring niet heeft.
Signalen die u ontgaan zullen ons vaak wel opvallen en waar het voor u bijvoorbeeld heel moeilijk is om in te schatten wat de mogelijke oorzaak van een scheur is en of u iets aan die oorzaak moet doen, kunnen wij dat vaak wel.

Het resultaat van onze inspectie is – naast een duidelijke mondelinge toelichting op het pand – het WIS™Rapport (pdf) waarin een algemene indruk wordt gegeven van de bouwkundige conditie van het object en de risico’s die daar voor een eigenaar aan verbonden zijn (dit rapport is ook geschikt om bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie te voegen).

Indien wij sterke aanwijzingen hebben gevonden op ernstige bouwkundige gebreken maar de concequenties daarvan niet kunnen inschatten zullen wij u ook adviseren nader specialistisch onderzoek te laten doen, maar in vrijwel alle gevallen betekent dat “destructief” onderzoek waarmee de verkoper accoord moet gaan en u extra – soms aanzienlijk extra – kosten zult moeten maken… de keuze of u dit advies al dan niet volgt is geheel aan u.

Lees verder > INSPECTIE-METHODIEK

Bouwkundige Inspectie Aanvragen