Budgetten & Urgentie

Bij de bepaling van de urgentie van ingrepen maken wij onderscheid tussen werkzaamheden die – ten behoeve van behoud van pand en/of functionaliteit c.q. herstel van functionaliteit en/of het voorkomen van gevolgschade – “direct” bij betrekken van de woning, dan wel zo spoedig mogelijk daarna moeten worden uitgevoerd en ingrepen ingrepen die niet persé direct bij betrekken van de woning dan wel in het eerste jaar behoeven te worden gedaan (“op termijn“).
Deze “op termijn”-werkzaamheden kunnen dus nog wel even worden uitgesteld, maar hebben vanuit het oogpunt van het behoud van pand en/of functionaliteit c.q. het voorkomen van gevolgschade natuurlijk altijd wel een hogere prioriteit dan investeringen in “leuke dingen” zoals dure afwerkingen, een nieuwe keuken, badkamer etc. !

Voor de direct en op termijn noodzakelijke ingrepen geven wij in het rapport budget-ramingen; dit zijn altijd “vanaf“-bedragen, gebaseerd op ervaringsgegevens en algemeen toegankelijke calculatierichtlijnen voor de regio waarin het pand is gelegen en uitgaande van herstel van het onderdeel in vergelijkbare staat en uitrusting zoals het werd aangetroffen (dus zónder toevoeging van extra functionaliteit (voorbeeld : enkel glas blijft enkel glas…).
Alleen als herstel niet lonend meer is, wordt vervanging van het onderdeel geadviseerd, doch – tenzij expliciet anders is aangegeven – ook dan zónder toevoeging van extra functionaliteit.
Voor installatiewerken kunnen meestal géén ramingen worden gegeven; de kosten voor installatiewerken kunnen alleen door erkende installateurs worden geraamd (een uitzondering kan bijvoorbeeld worden gemaakt voor een nieuwe cv-ketel).

De werkelijke te maken kosten zijn altijd mede afhankelijk van de locatie, heersende marktomstandigheden, de samenstelling van het pakket van werkzaamheden dat wordt aanbesteed en de wensen en vaardigheden van de toekomstige eigenaar om werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren, zij kunnen uitsluitend door een uitvoerend bedrijf aan de hand van een meer gedetailleerde opname en werkomschrijving meer exact worden bepaald.
Aangenamer Bouwen is in relatie tot de geadviseerde werkzaamheden géén “uitvoerend bedrijf”; onze aangegeven ramingen zijn derhalve indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Wij raden U aan om altijd minimaal 2 verschillende bedrijven op basis van de zelfde gegevens een offerte te laten uitbrengen en rekening te houden met aanzienlijke verschillen tussen de hoogste en de laagste aanbieder !

Voor “kort-cyclische” onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk wordt alleen bij duidelijk achterstallig onderhoud een budget aangegeven; in alle andere gevallen zijn deze werkzaamheden te zien als “normaal periodiek onderhoud“, dat doorgaans door de huiseigenaar zelf kan worden uitgevoerd vanuit het onderhouds-budget dat wordt aangegeven in het “reserverings-advies“.

Het “reserverings-advies” dat u in het rapport aantreft laat u zien hoe u er door middel van een eerste storting en daarna maandelijkse aanvullingen op een spaarrekening voor kunt zorgen dat u altijd over voldoende middelen beschikt om de geadviseerde noodzakelijke werkzaamheden tijdig te (doen) uitvoeren.

Lees Verder > KOSTEN & VOORWAARDEN

Bouwkundige Inspectie Aanvragen