Visie

Onze gebouwde omgeving is er om de gebruiker te dienen.

Uiteraard willen wij dat die gebouwde omgeving er goed uit ziet, dat wij ons daarin geborgen – “thuis” – voelen, maar dat mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving die nog vele generaties ná ons moet huisvesten en voeden.

Concreet betekent dat ontwerpen, bouwen en gebouwen gebruiken vanuit “goed Rentmeersterschap”, o.a. door toepassing van materialen zoals FSC-gecertificeerd hout, Cross Laminated Timber (CLT) en natuurlijke isolatoren, zoals cellulose en houtvezel, die door hun cradle2cradle-eigenschappen verliesvrij meerdere malen kunnen worden gebruikt.

En natuurlijk speelt ook een doordachte toepassing van “passieve” energie en gebruik van innovatieve installaties die ons in staat stellen gebruik te maken van de overdaad aan energie die dagelijks over ons wordt uitgestort een belangrijke rol.

Bij dit alles stellen wij wel steeds de gebruiker centraal, immers zullen complexe “woonmachines” die niet goed aansluiten bij de belevingswereld van hun gebruikers bij onjuist gebruik nimmer aan onze hoog gestelde verwachtingen voldoen.

Ons credo is dan ook “keep it simple !”… alleen als de gebruiker het pand begrijpt en op een intuïtieve wijze kan gebruiken zal de investering in milieu-sparende materialen en technieken écht verschil maken !

Lees Verder > DE ZWERM